Skip to Main Content
LibGuides

Avoin TKIO-toiminta VAMKissa

Aineistojen kuvailutietojen tallentaminen

Kuvailutieto eli metatieto:

•    on tietoa, joka kuvaa mm. kerätyn aineiston aihetta, ominaisuuksia, määrää sekä omistus- ja käyttöoikeutta
•    kertoo missä, milloin, miksi ja miten aineiston kerättiin, käsiteltiin ja tallennettiin
•    on olennainen osa aineiston luotettavuutta ja laadunhallintaa
•    tallennetaan, jotta tiedetään, millaisia aineistoja VAMKin hankkeissa on kerätty ja missä ne ovat.
•    on verrattavissa tutkimuksen tiivistelmään, jota ilman käyttäjän on vaikea saada kokonaiskuvaa tutkimuksen sisällöstä ja arvioida tiedon merkitystä.
•    auttaa myös aineistoon viittaamisessa.

Millainen aineisto kuvaillaan

Lähtökohtaisesti kaikki hankkeissa kerätyt aineistot kuvaillaan, esimerkiksi

•    kysely- ja haastatteluaineistot
•    erilaisten työpajojen ja living labien aineistot
•    tekstiaineistot
•    erilaiset mittaus-, testi- ja mallinnusaineistot
•    kuva- ja äänitallenteet (demot, videot, animaatiot)
•    palauteaineistot

Mihin kuvailutieto tallennetaan

•    Projektipäällikkö/hankevastaava huolehtii siitä, että hankkeessa kerätyn aineiston kuvailutieto tulee tallennetuksi asianmukaisella tavalla. Aineistojen kuvailutiedot tallennetaan Thinking Portfolioon. Tietojen tallentaminen on tärkeää, jotta tiedetään, mitä aineistoja VAMKin hankkeissa on kerätty ja missä niitä säilytetään.
 
•    Mikäli aineistolle halutaan laajempaa näkyvyyttä, voi käyttää esimerkiksi Qvain-palvelua. Qvain-palvelulla kuvaillut aineistot ovat haettavissa Etsimestä, joka on tutkimusaineistojen hakupalvelu. Qvain ja Etsin sisältyvät CSC:n tuottamaan Fairdata-palvelukokonaisuuteen. Näin toimittaessa aineisto saa myös pysyvän tunnisteen.  
o    Siirry Qvaimen esittelysivulle.
o    Siirry Etsimeen
 
•    Avoimuuden näkökulmasta on tärkeää, että aineistojen kuvailutiedot ovat julkisesti saatavissa, vaikka itse aineisto ei olisikaan vapaasti ladattavissa. Kuvailutiedoilla tulisi olla myös pysyvä tunniste, mitä Thinking Portfolion kuvailutiedoilla ei ole.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande