Skip to Main Content
LibGuides

Avoin TKIO-toiminta VAMKissa

Pysyvät tunnisteet

Pysyvä tunniste (persistent identifier, PID) on verkkoympäristössä käytettävä tunniste, joka yksilöi jonkun asian, esimerkiksi julkaisun, tutkimusaineiston tai henkilön. Pysyvällä tunnisteella varmistetaan, että linkki toimii, vaikka kohteen fyysinen sijaintipaikka verkossa olisi muuttunut.

 • Pysyvät tunnisteet (esim. URN, DOI, ORCID) ovat tärkeää metatietoa.
 • Tunnisteiden käytöllä turvataan viittausten kestävyys ja vältytään linkkien rikkoutumiselta.
 • Julkaisujen yleisesti käytettyjä pysyviä tunnisteita ovat 
 • Handle-tunnisteet, joita käytetään esimerkiksi avoimissa julkaisuarkistoissa
 • DOI-tunnisteet, joita käytetään kaupallisten kustantajien järjestelmissä
 • URN-tunnisteet, joita käytetään kansalliskirjastojen digitaalisissa kokoelmissa ja julkaisuarkistoissa, esim. Theseuksessa. Täten siis kaikki Theseukseen tallennetut VAMKin julkaisut ja opinnäytetyöt saavat pysyvän tunnisteen.
 • Datan kuvailutietojen ja datasettien yleisiä pysyviä tunnisteita ovat esimerkiksi URN (Etsin, Tietoarkisto, Kielipankki) ja DOI (Zenodo)

ORCID-tutkijatunniste

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) on tutkijan yksilöllinen tunniste eli numerosarja, jonka avulla voi erottua muista tutkijoista.

 • ORCID-tunnistejärjestelmä helpottaa tutkijan tietojen automaattista siirtoa erilaisten järjestelmien välillä, niin että samoja tietoja ei tarvitse syöttää useaan eri paikkaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö, kustantajat ja tutkimusrahoittajat hyödyntävät yhä enemmän ORCID-tunnistetta järjestelmissään.
 • Tunniste lisätään julkaisuihin käsikirjoitusta lähetettäessä. Sitä voi käyttää rahoitushakemuksissa, vertaisarvioijana toimittaessa ja sen voi myös lisätä blogeihin, sosiaaliseen mediaan, ansioluetteloon ja sähköpostin allekirjoitukseen.
 • Tunniste pysyy, vaikka vaihdat organisaatiota. Tästä syystä on tärkeää, että tallennat palveluun nykyisen sähköpostiosoitteen lisäksi myös vaihtoehtoisen sähköpostiosoitteen, jolla pääset palveluun, jos vaihdat työpaikkaa ja sähköpostisi lakkaa toimimasta.
 • Julkaisujen lisäksi ORDICiin voi päivittää koulutus-, työ- ja rahoitustietoja, jolloin ORCID toimii ansioluettelona.
Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande