Skip to Main Content
LibGuides

Opinnäytetyöntekijän opas

Haun aihe

Hyvä keino päästä alkuun on jäsentää aihe ensin paperille. Voit miettiä ainakin seuraavia kysymyksiä:

  • Mikä on aiheeni ja mihin se liittyy? 
  • Miten kattavasti tarvitsen tietoa: tarvitsenko yksittäisiä faktoja vai laajaa katsausta aihetta koskevasta tutkimuksesta?
  • Mitä tiedän jo ennestään?
  • Mikä on näkökulmani?
  • Mitkä ovat aiheeseen liittyvät keskeiset käsitteet?

Aihe määrittää hakusanojen ja tiedonlähteiden valinnan.

Hakusanat ja asiasanat

Hakusanat
Hakusanoilla on tärkeä merkitys tiedonhaun onnistumisessa. Voit käyttää keksimiäsi aiheeseesi liittyviä käsitteitä hakusanoina, mutta ideoinnissa auttavat myös mm. hakuteokset, teoriakirjallisuus, erikoissanakirjat ja tietokantojen tesaurukset eli asiasanastot.

Kiinnitä huomiota synonyymeihin ja aihetta laajemmin/suppeammin kuvaaviin sanoihin, käsitteisiin ja lyhenteisiin. Voit myös tehdä miellekartan, johon keräät kaikki aiheeseen liittyvät sanat.

Asiasanat
Tietokantojen aineistoa kuvaillaan usein sovituilla asiasanoilla (keywords), joita kannattaa myös käyttää hakusanoina. Asiasanastojen perusperiaate on, että yksittäisestä ilmiöstä käytetään tiettyä termiä tietyssä muodossa. Sanastoja kutsutaan mm. nimillä Tesaurus, Thesaurus, Subject Headings, Subject Terms.

Asiasanastot ilmaisevat myös käsitteiden välisiä suhteita: laajempia, suppeampia ja läheisiä termejä. Niiden avulla pystyt jäsentämään hakuaihettasi ja ideoimaan lisää sopivia hakusanoja.

Kotimaiset asiasanastot löytyvät Finto - sanasto- ja ontologiapalvelusta

Kuva tiedonhaun prosessista

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande