Skip to Main Content
LibGuides

Opinnäytetyöntekijän opas

Tiedonlähteiden valinta

Tiedonlähteiden valintaan vaikuttaa aihe ja sen laajuus. Kannattaa lähteä etsimään tietoa useammasta eri lähteestä. Oman tieteenalan keskeisten tiedonlähteiden tunteminen on avuksi, löydät niitä mm. oman alasi oppaista.

Kirjat, lehdet, hakuteokset, standardit, tilastot, lait, patentit. Painettuina tai sähköisessä muodossa. Erilaiset tietokannat, verkkotiedonlähteet, asiantuntijat. Tiedonlähteitä on monia.

Eri alojen julkaisukulttuurit ja -käytännöt poikkeavat toisistaan. Toisella alalla kansainväliset vertaisarvioidut lehdet ovat keskeisiä tiedonlähteitä, toisella taas kotimaiset kirjat ja lehdet.

Muista kuitenkin, että joskus relevanttia aineistoa saattaa löytyä myös sellaisesta lähteestä, joka ei suoranaisesti koske juuri sinun tieteenalaasi!  

Lisätietoa erilaisista tiedonlähteistä löydät Tiedonlähteet -osiosta.  

Kuva tiedonhaun prosessista

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande