Skip to Main Content
LibGuides

Opinnäytetyöntekijän opas

Hakutekniikat

Hakusanoja yhdistellään hakulauseiksi hakutekniikoiden, mm. Boolen operaattoreiden (AND, OR, NOT), fraasihaun sekä katkaisu-ja korvausmerkkien avulla.

Kokeile erilaisia hakulauseita parhaan hakutuloksen saamiseksi.

Boolen operaattorit

Boolen operaattoreita AND, OR ja NOT käytetään hakusanojen yhdistelyyn. Operaattoreita ei tarvitse yleensä kirjoittaa itse, vaan monessa tietokannassa ne löytyvät valmiina hakukenttien välistä.

Boolen operaattori AND


 

 

AND-operaattori etsii aineistoja, joista löytyy KAIKKI mainitut hakutermit.

"renewable energy" AND attitudes

Boolean Operator OR
 

 

OR-operaattori etsii aineistoja, joista löytyy yksi tai useampi mainittu hakutermi. Yleensä OR-operaattorilla yhdistellään synonyymeja.

green OR renewable OR sustainable

Boolen operaattori NOT
 

 

NOT-operaattori rajaa pois NOT-sanan jälkeen kirjoitetun hakusanan sisältävät aineistot. NOT-operaattoria kannattaa käyttää harkiten, ettei haku rajaudu liikaa.

älytekniikka NOT älypuhelimet


Eri operaattoreiden käyttäminen samassa hakulauseessa

Samassa haussa voi käyttää useampaa eri Boolen operaattoria. Pääsääntönä on, että sulkumerkkejä käytetään aina, kun kirjoitetaan eri operaattoreita samaan hakulauseeseen. Sulkujen sisälle voi sisällyttää myös fraaseja

Esim. Etsit tietoa uusiutuvaa energiaa koskevista politiikoista.

("uusiutuvat luonnonvarat" OR "uusiutuvat energialähteet" OR biotalous) AND (energiapolitiikka OR ympäristöpolitiikka) 

Tämä hakulause tuottaa tulokseksi julkaisuja, joissa esiintyy vähintään yksi sanoista "uusiutuvat luonnonvarat", "uusiutuvat energialähteet" tai "biotalous" ja sen lisäksi ainakin toinen sanoista ”energiapolitiikka” tai ”ympäristöpolitiikka”.

Fraasihaku

Fraasihakua käytetään, kun haetaan kahden tai useamman sanan sisältävää käsitettä. Fraasihaussa käsite laitetaan lainausmerkkien sisään.

"sosiaalinen media"

"human resource management"

Fraasihaku löytää tulokset, joissa lainausmerkkien sisällä olevat sanat esiintyvät siinä muodossa ja järjestyksessä kuin ne on haussa kirjoitettu.

Katkaisumerkki (Truncation)
Hakusanan katkaisulla saadaan mukaan myös sanan taivutusmuodot (monikko, sijamuodot). Katkaisumerkkinä käytetään tietokannasta riippuen yleensä *- tai ?-merkkejä. Oikea katkaisumerkki kannattaa aina tarkistaa tietokannan ohjeista. Joissakin tietokannoissa hakusanan voi katkaista myös sanan alusta. Silloin hakutulokseksi saadaan kaikki yhdyssanat, jotka päättyvät annettuun hakusanaan. 

Esimerkkejä:
sourc* -> source, sources, sourcing
journalis? -> journalisti, journalistin, journalismi, journalismissa jne.

?melu -> liikennemelu, lentomelu, työpaikkamelu jne. 


Korvausmerkki (Wildcard)
Korvausmerkillä voidaan korvata yksi tai useampi merkki/kirjain hakusanasta. Korvausmerkki on kätevä etenkin silloin, kun sanalla on useampi oikea kirjoitusmuoto. Korvausmerkki on myös aina tietokantakohtainen ja se kannattaa tarkistaa käyttöohjeista.

Esimerkkejä:
colo?r -> color, colour
organi?ation -> organisation, organization

Kuva tiedonhaun prosessista

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande