Skip to Main Content
LibGuides

Opinnäytetyöntekijän opas

Hakutulosten arviointi

Teet sitten hakuja kirjaston tietokannassa, kansainvälisissä tietokannoissa tai internetissä, joudut aina arvioimaan hakutuloksia. Arviointikriteerejä ovat ainakin:

Käyttökelpoisuus eli relevanssi

Ovatko tulokset tarpeeksi relevantteja eli vastaavatko ne alkuperäiseen tiedontarpeeseen? Käyttökelpoisuutta kannattaa arvioida tarkastelemalla aineiston tarkempia tietoja: otsikko, tiivistelmä, julkaisuvuosi ja asiasanat.

Laatu

Ovatko tulokset tarpeeksi luotettavia, objektiivisia, ajantasaisia, täsmällisiä tai tieteellisiä?

Lähdekritiikki

Kuka on tiedontuottaja, onko tunnettu organisaatio tai asiantuntija? Voiko tiedot tarkistaa muusta lähteestä?
Lisätietoa: Verkkolähteen luotettavuuden arviointi.

Saatavuus

Saatko ladattua aineiston heti verkosta tai haettua kirjastosta? Kokotekstitietokannoissa artikkeli on usein heti ladattavissa. Voit aina kysyä apua myös kirjastosta.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande