Skip to main content
LibGuides

Liiketalous: Liiketalouden hyllyluokat

Hyllyluokat

65:001 Taloustieteet. Tiede. Tutkimus. Tutkimuksenteon oppaat
65:0014 Yrityksen tietotekniikka. Sähköinen kauppa
65:06 Kokoukset. Messut
65.01 Organisaation teoria
65.012 Liikkeenjohdon kvantitatiiviset menetelmät
65.012.4 Liikkeenjohto
65.012.6 Projektijohtaminen
65.013 Organisaatio- ja työpsykologia
65.016 Yrittäjyys
651 Toimistot. Konttoritekniikka. Kokoustekniikka
651.7 Liikekirjeenvaihto
654 Tietoliikenne
655 Graafinen teollisuus
656 Liikenne. Kuljetukset
657 Laskentatoimi
657.22 Tilinpäätökset
657.3/.4 Inventaariot. Taseet. Tilit
657.31 Talousarviot
657.47 Kustannuslaskenta
657.6/.9 Kirjanpidon tarkastus. Tasearvostelu. Tilintarkastus
658 Liiketalous
658(091) Yrityshistoriikit
658.1 Yritysmuodot. Rahoitus
658.2/.5 Tuotantotalous. Teollinen muotoilu
658.3 Henkilöstöhallinto
658.5 Tuotanto. Laatu
658.6 Kauppatekniikka. Tavarat. Palvelut
658.7 Osto. Varastointi
658.8 Markkinointi. Myynti
658.81 Asiakaspalvelu
658.84/.85 Myyntitavat. Myyntimenetelmät
658.86/.87 Jakelutiet (tukku- ja vähittäiskauppa)
659 Mainonta. Tiedotustoiminta. Suhdetoiminta
659.2 Asiantuntijuus. Konsultointi

Kansantalous

33(091) Taloushistoria
330 Kansantalous
330.3 Kansantalouden kiertokulku. Suhdanteet. Taloudellinen kasvu
330.4 Ekonometria
330.8 Kansantaloustieteelliset teoriat ja doktriinit
334 Elinkeinoelämän organisaatiomuodot. Osuustoiminta
336.7 Raha. Pankki
336.76 Arvopaperimarkkinat. Pääomamarkkinat
336.77/.78 Luotto. Luottomarkkinat. Korko
338(1-77) Kehitysmaiden talous
338(59) Kaakkois- ja Itä-Aasian talous
338.0/.3 Taloudellinen tila. Talouspolitiikka. Tuotanto. Tuottavuus
338.4 Teollisuus
338.5 Hinnat. Kustannukset
339.1/.9 Kauppa ja markkinat (yleistä)
339.3 Kotimaan kauppa. Tukkukauppa. Vähittäiskauppa
339.5 Ulkomaan kauppa. Kansainvälinen kauppa
339.7 Kansainvälinen maksuliikenne. Kansainväliset finanssit
339.9 Kansainväliset taloussuhteet. Maailmantalous
366 Kulutus. Kuluttajansuoja
366.1 Kuluttajakäyttäytyminen
379 Vapaa-aika. Matkailu

 

34 Oikeus. Lainsäädäntö
340 Oikeustiede. Metodit
340.5 Vertaileva oikeustiede
341 Kansainvälinen oikeus
342.1/.8 Valtiosääntöoikeus
342.9 Hallinto-oikeus
342.95 Vero-oikeus. Finanssioikeus
343 Rikosoikeus
347.1/.5 Varallisuusoikeus
347.6 Perheoikeus. Jäämistöoikeus
347.7 Kauppaoikeus
347.72 Yhtiöoikeus. Yhteisöoikeus
347.73 Markkinaoikeus. Kilpailuoikeus
347.77/.78 Immateriaalioikeus. Tekijänoikeus
347.9 Prosessioikeus
349.2/.3 Työoikeus. Sosiaalioikeus
349.4/.7 Ympäristöoikeus. Maaoikeus

 

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande