Skip to main content
LibGuides

Opinnäytetyöntekijän opas

undefined

Tähän oppaaseen on koottu keskeisiä asioita liittyen VAMKin opiskelijoiden opinnäytetyön tekemiseen. Oppaasta löydät tietoa seuraavista aiheista:

  • tiedonhaku
  • tiedonlähteet
  • kirjoittaminen ja lähdeviitteet
  • työn julkaiseminen

Informaatikko

Mari Mäkynen's picture
Mari Mäkynen
Contact:
mari.makynen@tritonia.fi
029 449 8239

Ota yhteyttä kirjastoon!