Skip to Main Content
LibGuides

Opinnäytetyöntekijän opas

Tiedonlähteet

Oman alan keskeiset tiedonlähteet löytyvät helposti alakohtaisista oppaista.

Myös Finna-tiedonhakuportaali tarjoaa erilaisia ala- ja aineistokohtaisia lähestymistapoja.

Vain yhden tiedonlähteen käyttäminen ei läheskään aina ole riittävä tarvittavan tiedon löytymiseen, vaan tietoa on etsittävä useammasta eri lähteestä.

 

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande