Skip to Main Content
LibGuides

Julkaisijan opas VAMK

Opas sisältää tietoa julkaisukanavista, avoimesta julkaisemisesta sekä VAMKin julkaisutoiminnasta

Julkaisukanavan valinta

Kirjoittajat voivat tarjota julkaisujaan ammatillisten ja tieteellisten lehtien ja kirjojen julkaisijoille kuin myös suurelle yleisölle suunnatuille julkaisuille. Julkaisukanavan valinnassa tulee ottaa huomioon kanavan laatu ja kohdeyleisö. Lisäksi julkaisukanavan valinnassa painotetaan sellaisia julkaisuja, jotka ovat OKM:n ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirjan mukaisia.

ARENE ry suosittaa, että ammattikorkeakouluissa toimivat opettajat ja tutkijat suosivat julkaistessaan avointa julkaisupolitiikkaa noudattavia julkaisukanavia kuten kunkin koulutusalan Open Access -lehtiä ja avoimesti saatavilla olevia sarjajulkaisuja.

Ammattikorkeakoulujen Open Access-julkilausuma

Julkaisukanavan luotettavuuden arviointi

Luotettavan  julkaisukanavan tunnusmerkkejä ovat mm. seuraavat:

  • Yhteystiedot on ilmoitettu selkeästi.
  • Julkaisukanava julkaisee vertaisarvioinnin kriteerit ja prosessin  selkeästi verkkosivuillaan.
  • Julkaisukanavalla on arvostetuista tutkijoista koostuva toimitusneuvosto.
  • Julkaisu on indeksoitu oman alansa keskeisiin tietokantoihin, Web of Science tai Scopus-tietokantoihin.
  • Julkaisulla on ISSN-numero.
  • Oman alasi tutkijat ovat julkaisseet lehdessä.

Julkaisufoorumi (JUFO)

Julkaisufoorumi

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Luokitusta käytetään julkaisukanavien laadun arvioimiseen. Yliopistoissa julkaisujen taso vaikuttaa yliopiston OKM:ltä saatavaan rahoitukseen.

Luokitus sisältää lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja ja kirjakustantajia. Julkaisukanavat luokitellaan seuraavasti: 1 = perustaso, 2 = johtava taso, 3 = korkein taso

Tieteelliset verkkolehdet Suomessa

Kuva, jossa lehtiä ja otsikko tieteelliset verkkolehdet

Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisuportaali sisältää Suomessa julkaistavia tieteellisiä verkkolehtiä ja muita tiedeyhteisöjen verkkojulkaisuja. Portaaliin otetaan mukaan verkkolehtiä, joiden tieteelliset artikkelit ovat vertaisarvioituja ja jotka ovat avoimesti luettavissa (enintään kahden vuoden viiveellä ilmestymisestä).

AMK-lehti / UAS Journal

AMK-lehti

Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkolehti, jossa viestitään ammattikorkeakouluissa tapahtuvasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä yritysyhteistyöstä ammattikorkeakoulujen toimijoille sekä työ- ja elinkeinoelämän sidosryhmille.

DOAJ Directory of Open Access Journals

Tiedot yli 19 000 laadukkaasta, vertaisarvioidusta open access -lehdestä.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande