Skip to Main Content
LibGuides

Opinnäytetyöntekijän ohjeet VAMK

Opinnäytetyön ohjeet

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää sinun kykyjäsi kriittisessä ajattelussa, tiedon soveltamisessa, luovuudessa, itsenäisessä ongelmanratkaisussa sekä oman osaamisen, työn ja ammattialan kehittämisessä. Opinnäytetyölläsi osoitat, että pystyt toimimaan tulevan ammattialasi asiantuntijatehtävissä. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on luonteeltaan soveltavaa tutkimusta, selvitystä, kehittämistä ja projektityötä.

Opinnäytetyösi myötä:
 • Tutustut näihin ohjeisiin
 • Tutustut eettisesti vastuullisiin toimintatapoihin ja noudatat niitä
 • Ideoit aiheen ja laadit tutkimus- tai projektisuunnitelman
 • Noudatat aikatauluja ja pidät yhteyttä eri osapuoliin
 • Raportoit työtäsi ja tuloksia mallipohjaan suunnitelmasi mukaisesti ja noudattaen ohjeita
 • Hankit itsenäisesti tietoa, analysoit ja käsittelet aineistoa
 • Dokumentoit työsi noudattaen kieli- ja ulkoasuohjeita
 • Esität työsi sovitusti
 • Kirjoitat kypsyysnäytteen ja mahdollisesti myös asiantuntijablogikirjoituksen

Opinnäytetyöprosessi

Opinnäytetyöprosessi käsittää eri vaiheet ja on 1.8.2023 alkaen vaiheistettu seuraavasti: 
1) Aiheen valinta ja hyväksyntä
2) Projektisuunnitelma ja aikataulu
3) Opinnäytetyön suunnittelu ja aloitus (3op/5op)
4) Opinnäytetyön teoria ja toteutus (6op/10op)
5) Opinnäytetyön päätösvaihe 6op/15op

YAMK-opinnäytetyö

Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tavoitteena on ohjata sinua kriittiseen ajatteluun, luovuuteen, ongelmanratkaisuun sekä oman työn ja ammattialan kehittämiseen. Sinun odotetaan kykenevän laatimaan tutkimus- tai projektisuunnitelma, noudattamaan aikatauluja, pitämään yhteyksiä eri osapuoliin, hankkimaan itsenäisesti tietoa teoreettisen viitekehykseen sekä empiiriseen aineistoon, analysoimaan ja käsittelemään hankkimaasi teoriatietoa ja empiiristä aineistoa, raportoimaan työsi ja huolehtimaan dokumenttien ja työn kieli- ja ulkoasusta. Opinnäytetyössäsi noudatat kaikin osin tutkimuseettisiä periaatteita. Lisäksi sinun tulee osoittaa opinnäytetyölläsi, että pystyt toimimaan tulevan ammatillisen osaamisalueesi asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Ota yhteyttä

 • Opinnäytetyöohjeisiin liittyvissä kysymyksissä olethan yhteydessä opinnäytetyöohjaajaasi tai ryhmäohjaajaasi
 • Ohjeiden päivittämiseen liittyvissä asioissa: Yliopettaja Piia Uusi-Kakkuri, puu(a)vamk.fi
Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande