Skip to Main Content
LibGuides

Avoin TKIO-toiminta VAMKissa

Aineistonhallintasuunnitelma

Milloin aineistonhallintasuunnitelma tehdään?

  • Aineistonhallintasuunnitelma laaditaan tutkimukselliselle aineistolle, jota kerätään selvitys- tai tutkimuskäyttömielessä (yrityksille tehdyt maksulliset palvelututkimukset eivät kuulu tämän piiriin).
  • Jos rahoittaja vaatii, suunnitelma tehdään jo hakuvaiheessa.
  • Jos suunnitelmaa ei vaadita hakuvaiheessa, se tehdään sitten, kun hanke on saanut rahoituspäätöksen.

 
Aineistonhallintasuunnitelman tekeminen ja käsittely

  • Aineistonhallintasuunnitelma suositellaan tehtäväksi DMPTuuli-työkalulla.
  • Aineistonhallintasuunnitelma tallennetaan hankkeen kansioon V-asemalle. 
  • Aineistonhallintasuunnitelmaa täydennetään ja muokataan tarvittaessa hankkeen aikana.

DMPTuuli - aineistonhallinnan suunnittelun työkalu

FAIR-periaatteet:
Aineistonhallintakäytäntöjen tulisi perustua FAIR-periaatteisiin, joiden mukaisesti aineiston tulee olla löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleen käytettävissä (Re-usable).
DMPTuuli työkalun sisältämät kysymykset ohjaavat kiinnittämään huomiota aineistojen hallintaan FAIR-periaatteiden mukaisesti hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Aineistonhallintasuunnitelma täydentää tutkimussuunnitelmaa. Vältä päällekkäisyyttä tutkimussuunnitelman kanssa.
 
DMPTuuli -työkalun kysymykset jakaantuvat seuraaviin teemoihin:
•    Aineiston yleiskuvaus
•    Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen  
•    Dokumentointi ja metatiedot
•    Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana
•    Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä
•    Aineistonhallintaa koskevat vastuut ja resurssit
 
DMPTuuli-työkalu sisältää:
•    yleisen suunnitelmapohjan ohjeineen
•    eri rahoittajien omia suunnitelmapohjia (muun muassa Business Finland, Horizon 2020, Suomen Akatemia, Suomen kulttuurirahasto, THL ja Valtioneuvosto)
•    aineistonhallintasuunnitelmien malleja
•    vinkkejä hyvistä aineistonhallintakäytännöistä
 

Suunnitelman tekeminen

•    Luo palveluun oma tili. Jos haluat jatkossa kirjautua palveluun HAKA-tunnuksilla, käy liittämässä HAKA-tunnus käyttäjätietoihisi (Edit profile)
•    Valitse "Create a new plan". Kirjoita projektin nimi, valitse organisaatioksi Vaasan ammattikorkeakoulu ja anna rahoittajatiedot.
•    DMPTuulin käyttöliittymän kielet ovat suomi ja englanti, mutta kysymykset ja ohjeet ovat vain englanniksi.
•    Suomenkieliset kysymykset ja ohjeet ovat saatavissa erillisenä tiedostona (katso liite alla).
•    Katso myös tarvittaessa Ohje arkaluonteisia henkilötietoja sisältävän datan hallinnan suunnitteluun
•    Voit antaa muille henkilöille suunnitelman yhteisomistaja-, muokkaus- tai lukuoikeuksia
•    Suunnitelman voi ladata useaan eri tiedostomuotoon

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande