Skip to Main Content
LibGuides

Avoin TKIO-toiminta VAMKissa

Hankkeen tulosten hallinta

Hankkeen tulosten hallinnassa:


•    kiinnitetään huomiota siihen, että tulokset ovat löydettävissä, ymmärrettävissä ja tarvittaessa uudelleenkäytettävissä
 
•    huolehditaan julkaisujen, hankkeessa kerättyjen aineistojen ja muiden mahdollisten hanketyössä syntyneiden tulosten säilytyksestä ja löydettävyydestä
 
•    julkaisujen tiedot ilmoitetaan Justukseen julkaisutiedonkeruuta varten
 
•    aineistojen kuvailutiedot tallennetaan Thinking Portfolioon.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande