Skip to Main Content
LibGuides

Avoin TKIO-toiminta VAMKissa

Avoin julkaiseminen

Avoimen TKI-toiminnan tavoitteiden mukaisesti julkaisemiseen käytetään avoimia julkaisukanavia, jotta erilaiset julkaisut saavuttavat kohderyhmänsä mahdollisimman kattavasti.
•    Avoin julkaiseminen lisää tutkimuksen näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja tasa-arvoista tiedonsaantia sekä edistää tutkijan verkostoitumista ja todennäköisyyttä tulla viitatuksi.
•    Kun julkaisu on avoin, se on kokonaisuudessaan verkossa luettavissa, kopioitavissa, tulostettavissa ja linkitettävissä.
•    Suositeltavaa on, että avoimella julkaisulla on myös pysyvä tunniste. Esimerkiksi Theseukseen tallennetut julkaisut saavat pysyvän tunnisteen.


Julkaisijan opas (VAMK)  - sisältää tarkempaa tietoa avoimesta julkaisemisesta,  julkaisukanavista ja julkaisutiedonkeruusta.

Avoimen julkaisemisen tapoja ovat

•    Kultainen OA (Gold OA) - Julkaiseminen avoimessa julkaisukanavassa
- monet tiedelehdet perivät avoimesta julkaisemisesta maksun
- VAMKin oma julkaisusarja ja verkkolehti ovat kultaista avoimuutta noudattavia
 
•    Vihreä OA (Green OA)  -  Rinnakkaistallentaminen avoimeen julkaisuarkistoon (amkeissa ensijaisesti Theseukseen)
- rinnakkaistallentamiseen tarvitaan kustantajan lupa
- kustantajien lupien tarkistaminen ja rinnakkaistallentaminen tehdään kirjastossa
- tiedelehdet myöntävät rinnakkaistallennusluvan yleensä artikkelin vertaisarvioidulle käsikirjoitusversiolle, mutta ei lehden taittoasun mukaiselle versiolle
- kustantaja voi asettaa rinnakkaistallentamiselle embargon eli karanteeniajan (esim. 12 kk), jonka aikana artikkelia ei saa julkaista vapaasti verkossa
 
•    Hybridi OA - Julkaiseminen tilausmaksullisessa  lehdessä niin, että kirjoittaja maksaa kustantajan määrittelemän kirjoittajamaksun saadakseen artikkelin avoimeksi
- kirjoittajamaksu eli APC-maksu (Article processing Charge) voi olla tuhansia euroja
- hybridimalli on käytössä vain isoilla kansainvälisillä tieteellisillä kustantajilla, kuten esimerkiksi Elsevier, Wiley, Springer, Taylor & Francis ja SAGE. 
- hybridijulkaisuissa on kyse tuplarahastuksesta, sillä tällöin kustantaja rahastaa sekä tilausmaksuilla että kirjoittajamaksuilla.

Avoin julkaiseminen VAMKissa ja avoimen julkaisemisen kansalliset tavoitteet

•    VAMK on sitoutunut avoimeen julkaisemiseen Arenen antaman Open Access-lausuman mukaisesti. Lausumassa suositellaan ammattikorkeakouluille avointa julkaisupolitiikkaa ja avoimuuden edistämistä myös rinnakkaistallentamalla.

•    VAMKissa rinnakkaistallennetaan henkilökunnan julkaisut (julkaisutyypit A-D) Theseukseen. (Rehtorin päätös 17.9.2020) 
 
•    OKM kannustaa avoimeen julkaisemiseen rahoitusmallin kautta. Rahoitusmallissa 2021 - 2024 julkaisutyyppien A - E avoimet julkaisut saavat painokertoimen 1,2.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande