Skip to Main Content
LibGuides

Avoin TKIO-toiminta VAMKissa

Avoin tiede

Avoimella tieteellä tarkoitetaan avointen toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Avoimen tieteen tavoitteena on, että tutkimustieto on kaikkien saatavana ja hyödynnettävissä. Ammattikorkeakouluissa avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta käytetään yleisesti myös termiä avoin TKIO-toiminta, joka sisältää myös oppimisen ja oppimateriaalien avaamisen näkökulman.

Näkyvimmät avoimen tieteen muodot ovat tutkimustulosten avoin julkaiseminen, tutkimusaineistojen avaaminen ja avoimet tutkimusmenetelmät kuten avoimen lähdekoodin ohjelmistot. Avoin tiede on merkittävä tapa edistää tiedettä ja tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.

Avoimuus tutkimusprosessin eri vaiheissa

Avoimuus tulisi huomioida tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa. Tutkimuskysymys, tutkimusaineistojen keruu ja käsittely tulisi toteuttaa avoimuutta edistäen. Samoin tulosten säilytys, julkaisu ja uudelleenkäyttö.

Lähde: Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirja osa 2 (avointiede.fi)

TKI-toiminnan avoimuuden periaatteita

  • TKI-toiminnan aineistot ja tuotokset ovat niin avoimia kuin mahdollista ja niin suojattuja kuin tarpeellista
  • Aineistolla tarkoitetaan TKI-toiminnassa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin toiminnan tuotokset perustuvat
  • Avoimuudessa noudatetaan hyvää aineistonhallintatapaa, tutkimuseettisiä periaatteita sekä lainsäädäntöä
  • Luottamuksellisten/arkaluontoisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta huolehditaan
  • Avoimuutta tuetaan infrastruktuurilla, joka sisältää aineiston tallentamista, käyttöä, löydettävyyttä ja jakamista tukevat työkalut ja palvelut
  • Tuotosten ja aineistojen avaaminen vaatii työtä, jonka kustannukset täytyy ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa
  • Jokainen on vastuussa ohjeistusten noudattamisesta

Avoin TKI-toiminta

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan ympäristöt ja infrastruktuurit

TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.  TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit on koottu taulukkoon, jonka tiedot pohjautuvat ammattikorkeakouluille syksyllä 2015 järjestettyyn sähköiseen kyselyyn.

Kartoituksen raportti 

ATT amkeissa

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande