Skip to Main Content
LibGuides

Avoin TKIO-toiminta VAMKissa

Rahoittajien avoimuutta koskevia vaatimuksia

•    Useat tutkimusrahoittajat ovat sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen. Täten rahoituksen ehtoihin voi sisältyä vaatimuksia, jotka liittyvät aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen, aineistojen avaamiseen sekä julkaisujen avoimeen saatavuuteen.

•    Kaikki rahoittajat eivät vaadi aineistonhallintasuunnitelmaa eikä kaikilla rahoittajilla ole vielä avoimuutta koskevia vaatimuksia. Esimerkiksi Euroopan Unionin rakennerahastojen ehdoissa ei ole avoimuuteen liittyviä vaatimuksia.

Business Finland  on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Business Finland edellyttää julkisissa tutkimusprojekteissa avointa julkaisemista. Projektin tutkimussuunnitelman tulee sisältää julkaisusuunnitelma, jossa avoin julkaiseminen on otettu huomioon.

Business Finland suosittelee vihreää tai kultaista avoimen julkaisemisen mallia. Business Finlandin ohjeiden mukaan myös open access -lehdessä julkaistu artikkeli on rinnakkaistallennettava julkaisuarkistoon. Julkaisemista hybridimallissa ei suositella.

Business Finlandin avoimen tieteen suositus

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä edistää tutkimusaineistojen ja -menetelmien avointa saatavuutta.

Tieteelliset julkaisut voi avata joko julkaisemalla artikkelin Open Access -lehdessä tai rinnakkaistallentamalla artikkelin esimerkiksi oman yliopiston julkaisuarkistoon. Akatemialle tehtävään hakemukseen tulee sisältyä tutkimushankkeen (tai tutkimusinfrastruktuurihankkeen) aineistonhallintasuunnitelma.

Avoin tiede -linjaus

Euroopan komissiolla tutkimustiedon avoin saatavuus on perusperiaatteena Horizon 2020 -ohjelman puitteissa toimiville tutkimushankkeille:

Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 

Tietokanta, josta voi hakea rahoittajien vaatimuksia datan ja julkaisujen avaamiselle.

Sherpa / Juliet Research funders' open access policies

Rahoitushaut

Tiedot rahoitushauista löytyvät Tiedejatutkimus.fi -palvelusta. 

Palvelussa näytetään kotimaisten tutkimusrahoittajien menneitä, käynnissä olevia ja tulevaisuudessa avautuvia rahoitushakuja.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande