Skip to Main Content
LibGuides

Avoin TKIO-toiminta VAMKissa

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteutus avoimuutta edistävästi:

Kun hankkeessa on useita toimijoita ja kumppaneita, on tärkeää, että hankkeen työtavoista ja aineistojen tallentamisen ja säilyttämisen käytänteistä sovitaan kaikkien hankkeen toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutusvaiheessa:
•    kerätään aineistoa tarvittavat luvat tutkittavien informointi huomioon ottaen
•    analysoidaan aineistoa
•    huolehditaan siitä, että aineiston käsittelyssä, esimerkiksi konvertoitaessa aineistoa eri tiedostomuotoon, ei tapahdu sellaisia virheitä, jotka heikentävät aineiston laatua ja tarkkuutta
•    tallennetaan aineistoa hyvien tallennuskäytäntöjen mukaisesti tietosuoja ja tietoturva huomioon ottaen
•    viestitään mahdollisuuksien mukaan hankkeen etenemisestä
•    voidaan haluttaessa avata dataa tai osia siitä

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande