Skip to Main Content
LibGuides

Avoin TKIO-toiminta VAMKissa

Fairdata-palvelut

Kansallinen Fairdata-palvelukokonaisuus koostuu palveluista jotka tukevat aineistojen löydettävyyttä, säilyttämistä ja hallintaa.
 
•    Fairdata-palvelu koostuu neljästä osasta: 
o     tutkimusdatan käsittely- ja säilytyspalvelu IDA
o    tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin
o    tutkimusaineistojen kuvailutyökalu Qvain 
o    pitkäaikaissäilytyksen palvelu Fairdata PAS
 
•    Palvelu toteuttaa Fairdata-periaatteita, joiden mukaan tutkimusaineiston tulee olla löydettävissä, saatavissa, yhteentoimivaa ja uudellenkäytettävää.

IDA - tutkimusaineistojen säilytyspalvelu

Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA - hyödynnä ilmaista tallennustilaa hankkeesi tarpeisiin

•    soveltuu tutkimusvaiheen aikaiseen datan tallentamiseen
•    IDA:ssa itsessään ei voi kuitenkaan käsitellä dataa, vaan muuttuneet datasetit pitää tallentaan sinne uudelleen
•    datan jakamiseen käyttäjäryhmän kesken
•    datan säilyttämiseen muuttumattomassa tilassa
•    sekä datan julkaisuun kuvailtuna tutkimusaineistona.

Data, jonka käyttäjä on merkinnyt säilytettäväksi muuttumattomassa tilassa eli jäädyttänyt IDAssa, voidaan kuvailla Qvain-palvelussa. Qvaimella julkaistu aineisto saa pysyvän tunnisteen ja kuvailusivun. Näin aineisto on löydettävissä Etsin-hakupalvelusta. Julkaistun tutkimusaineiston tiedostot voidaan asettaa muiden ladattavaksi avoimesti tai käyttöluvalla tai aineistosta voidaan julkaista vain kuvailutieto eli metadata.

Ohjeet IDA-säilytystilan hakemiseen

 

 

Koristekuva

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande