Skip to Main Content
LibGuides

Avoin TKIO-toiminta VAMKissa

Sopimuksissa huomioitavaa

Hankkeessa kerättyjen aineistojen ja syntyvien tulosten avoin hyödyntäminen edellyttää, että sille on luotu perusta jo hankkeen alussa.

Näitä edellytyksiä luodaan niin, että
•    sovitaan aineiston omistajuudesta, säilytysvastuusta ja käyttöoikeuksista
•    otetaan huomioon tietosuojalainsäädäntö, salassapidettävä ja arkaluontoinen tieto
•    informoidaan tutkittavia kerätyn aineiston käytöstä ja hankitaan lupa aineistojen säilyttämiselle / avaamiselle
•    sovitaan että hyödynnetään tulosten julkaisemisessa avoimia julkaisukanavia
•    sovitaan kuka päättää aineistojen ja tulosten julkaisemispaikasta ja ajankohdasta
•    sovitaan aineistojen säilyttämisen ja avaamisen resurssoinnista
•    noudatetaan rahoittajan antamia ohjeita ja vaatimuksia
•    informoidaan tutkittavia kerätyn aineiston käytöstä ja hankitaan lupa aineistojen säilyttämiselle / avaamiselle

Edellä mainittuihin asioihin tulee kiinnittää huomiota aineistonhallintasuunnitelmassa, hankkeen aiesopimuksessa ja myöhemmin tehtävässä yhteistyösopimuksessa. Sopimusasiat hoitaa hankeasiantuntija.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande