Skip to Main Content
LibGuides

Avoin TKIO-toiminta VAMKissa

Lähtökohdat

 • Avoimen TKI-hankkeen onnistumiselle luodaan perusta jo silloin, kun hanketta valmistellaan.
 • Aineistonhallintasuunnitelma on väline, joka auttaa ottamaan huomioon monipuolisesti hankkeen hyvään hallintaan ja aineistojen käsittelyyn liittyvät asiat sekä ne tekijät, jotka vaikuttavat hankkeen tulosten ja tuotosten avoimuuteen. 
 • Alusta alkaen tulee kiinnittää huomiota siihen, mihin sopimukset, lait ja hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka velvoittavat.  
 • Monet rahoittajat edellyttävät aineistonhallintasuunnitelman laatimista osana rahoitushakemusta.
 • Aineistonhallintasuunnitelma on hyvä laatia viimeistään siinä vaiheessa, kun hanke saa rahoituspäätöksen.

Tutkimusaineiston elinkaari

 

Lähde: Tietoarkisto. Aineistonhallinnan käsikirja.

 

Hyvän aineistonhallinnan seurauksena

 • Tutkija löytää omat aineistonsa
 • Organisaatioissa tiedetään, millaisia aineistoja hankkeissa on kerätty ja miten ne saa käyttöön
 • TKI:n vaikuttavuus ja näkyvyys parantuvat
 • Toistettavuus mahdollistuu -> luotettavuus, läpinäkyvyys lisääntyy
 • Päällekkäinen työ vähenee ja tutkimus nopeutuu                                                       
 • Pitkittäistutkimus mahdollistuu
 • Rahoittajan on helpompi seurata resurssien käyttöä ja kohdentaa niitä
Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande