Skip to Main Content
LibGuides

Avoin TKIO-toiminta VAMKissa

Avoimen TKIO-toiminnan periaatteet

VAMK on strategiassaan sitoutunut avoimuuteen ja avoimen toimintakulttuurin edistämiseen. Olemme myös sitoutuneet noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita, hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusetiikkaa sekä vahvistamaan avoimien toimintatapojen osaamista.

Avoin toimintakulttuuri koskee kaikkia VAMKin henkilöstön jäseniä, ja jokainen TKIO-toiminnassa mukana oleva on vastuussa omalta osaltaan avoimuuden toteutumisesta.

TKIO-toiminnan tulee olla niin avointa kuin mahdollista ja niin suojattua kuin tarpeen. Tavoitteena on, että VAMKin TKIO-hankkeiden aineistot, tulokset, tuotokset ja menetelmät ovat mahdollisimman avoimia. Julkisella rahoituksella tehtyyn ja julkaistuihin tutkimustuloksiin liittyvä tutkimusaineisto ja julkaisut ovat lähtökohtaisesti aina avoimia, mutta tehdyt sopimukset, lainsäädäntö ja tutkimuseettiset periaatteet tulee ottaa huomioon.

Avoimen TKI-toiminnan prosessi

TKI-prosessin kaikissa vaiheissa voi toimia avoimuutta edistävästi. Seuraava malli kuvaa niitä tekijöitä, joihin prosessin eri vaiheissa tulee avoimuuden toteutumisen näkökulmasta kiinnittää huomiota.


1. Valmistelu: hankkeen koko elinkaaren aineistonhallinnan suunnittelu, joka  perustuu rahoittajien vaatimuksiin, yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin sopimuksiin, SeAMKin ohjeisiin sekä hyvään tieteelliseen käytäntöön ja lainsäädäntöön.

2. Toteutus: aineistonhallinnan toimenpiteet hankkeen aikana kuten aineistonkeruu, aineiston järjestäminen, tallentaminen, analysointi, tietoturva ja tietosuoja. 

3. Tulosten hallinta: toimenpiteet hankkeen päätyttyä kuten aineistojen säilyttäminen,  meta- eli kuvailutietojen tietojen tallentaminen ja aineiston löytyvyyden varmistaminen.

4. Tulosten avaaminen ja julkaiseminen: tutkimusaineiston (datan) avaaminen, tunnisteellisen aineiston käsittely, dataan viittaaminen, avoin julkaiseminen, pysyvät tunnisteet ja lisensointi.

5. Avoimesta TKI:sta liiketoimintaa: hanketulosten liiketoiminnallisen potentiaalin hyödyntäminen

Lähde: Päällysaho, S. & Latvanen, J.
Avoimen TKI-toiminnan prosessimalli. @SeAMK 8.3.2017.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande