Skip to Main Content
LibGuides

Avoin TKIO-toiminta VAMKissa

Datan säilyttäminen

Hankeaineistojen säilytys VAMKissa

VAMKissa hankeaineistot säilytetään V-asemalla olevissa hankkeiden kansioissa, joihin on tietosuojasyistä käyttöoikeus vain hankeasiantuntijoilla. Ole yhteydessä hankeasiantuntijoihin hankeaineistojen säilyttämiseen liittyvissä asioissa.

Kuvailutietojen ja datan tallentaminen laajempaan käyttöön

Kun haluat aineistollesi laajempaa näkyvyyttä, tallenna sen kuvailutiedot Qvain-palveluun tai tallenna sekä kuvailutieto että varsinainen data luotettavaan kansalliseen tai kansainväliseen data-arkistoon.

Säilytystarpeen arviointi

Hankkeissa kerätyn datan säilytystarpeeseen ja -tapaan sekä datan avaamiseen vaikuttavat mm.:

•    rahoittajien ohjeet
•    yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt sopimukset
•    eettiset ja lainsäädännölliset tekijät
•    tutkimusartikkelin (tai muun julkaisun) kustantajan vaatimukset julkaisun pohjana oleva aineiston saatavuudesta ja avoimuudesta
 

Data-aineistoja voidaan avata muiden käyttöön tallentamalla niitä kansallisiin tai kansainvälisiin data-arkistoihin. Tarjolla on sekä yleisiä että tieteenalakohtaisia data-arkistoja. Arkiston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota mm. arkiston ylläpitäjän maineeseen ja luotettavuuteen, turvallisuuteen, säilytysaikaan ja muihin säilytysehtoihin sekä käytön tilastointiin.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande