Skip to Main Content
LibGuides

Avoin TKIO-toiminta VAMKissa

Dataan viittaaminen

Dataan viitataan samojen periaatteiden mukaisesti kuin julkaisuihinkin. Dataviittauksilla varmistetaan, että muut löytävät aineiston ja tekijä saa aineistonsa käytöstä meriittiä.

Dataviitteen tärkeimmät osat ovat:
•    Tekijä(t)
•    Nimi – tutkimusaineiston nimi
•    Päiväys – vuosi, jona tutkimusaineisto lisättiin arkistoon
•    Julkaisija / Jakaja
•    Version numero – käytetään tapauksissa, joissa on saatavilla useita versioita
•    Linkki – suositellaan pysyvää digitaalista tunnistetta, esimerkiksi DOI tai URN

Kun aineiston tietoja tallennetaan VAMKin Thinking Portfolioon, viittaus tehdään seuraavan perusmallin mukaan:
•    Tekijä, A. (organisaatio). (Ajoitus). Aineiston nimi [Aineistotyyppi]. Saatavuustiedot. Pysyvä linkki (jos sellainen on).

 Dataan viittaaminen julkaisuissa
•    Useissa data-arkistoissa ja metatietojen halupalveluissa on tarjolla valmis viite lähdeluettelossa käytettäväksi.
•    Data-asiain kansalliskomitea on laatinut dataviittaamisen tiekartan: Tracing data: Data citation roadmap for Finland
 

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande