Skip to Main Content
LibGuides

Avoin TKIO-toiminta VAMKissa

Avoin TKIO-toiminta

Pyöriviä rattaita kuvaamassa prosessia

Avoin TKIO-toiminta on ammattikorkeakoulujen vastine yliopistojen ja tutkimuslaitosten käyttämälle käsitteelle avoin tiede. Avoin TKIO-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Avoin TKIO-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa ja muussa TKIO-toiminnassa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien niitä tarvitsevien käytettävissä.

Tavoitteena on lisätä TKIO-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Avoimuus lisää tutkijoiden meritoitumista ja amk- henkilöstön ammatillista verkostoitumista

TKIO-toiminnan tukipalvelut

Kysyttävää avoimesta TKIO-toiminnasta VAMKissa? Ota yhteyttä: att@vamk.fi

Lähteitä

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande